Varför Minja for Life?

Vad får jag ut av föreläsningarna - "att sköta om mig"?

° Ökad koncentration, minne, inlärningsförmåga och kreativitet

° Du håller dig friskare & orkar leva livet fullt ut

° Du blir den bästa versionen av dig själv

° Bättre relation till dig själv och andra skapar glädje och trygghet

° När du delar med dig av din glädje och kreativitet uppstår en känsla av mening

6 saker som gör helheten unik

1. Alla pusselbitar i ditt liv samverkar och behöver balans för optimal hälsa, så du kan leva ditt liv fullt ut. Föreläsningarna bildar en unik helhet. De knyter samman de delar som har störst inverkan:

Kost - rörelse - sömn/vila - psykisk hälsa - relationer - mål/mening

Det går självklart bra att även fördjupa sig i enbart utvalda delar efter önskemål.

2. Föreläsningen lyfts fram i ett spännande perspektiv som bygger på den senaste hjärnforskningen. Det blir tydligt hur även små förändringar kan göra omedelbar skillnad. 

3. Du får möjligheten att påbörja din förändringsprocess redan på plats, genom reflektion och kraftfulla coachingfrågor i samband med föreläsningarna. 

4. Du kan även komplettera / enbart välja livscoaching. Den bygger på skräddarsydda individuella samtal, som utgår från din livssituation. Coachingen hjälper dig att se helheten och hitta svaren inom dig som leder dig rätt.

5. Du får gratis hälsotips via mail/Facebook, för stöttning i processen till det liv du önskar.

6. Madeleine Ericson är även singer-songwriter & producent och erbjuder "En konsert för hjärtat" till Ert event. Jag är även ute på en turné under 2023, du hittar turnéplan & musik på madeleineericson.se. Det är medryckande, varvat med nära musik för att inge inspiration och ljus. (klicka 2 ggr på länken om problem att öppna hemsidan)