Hjärtskola

❤️ 

Hjärtskola

För dig som drabbats av hjärt -& kärlsjukdom ❤️  60 min

Vi går igenom hjärtats anatomi och vad som händer vid en infarkt. Kursen kan även anpassas till andra hjärtsjukdomar, såsom rytmrubbningar, kärlkramp och hjärtsvikt.


Vi går igenom hur du kan återfå bästa möjliga hälsa genom livsstilsförändringar utifrån din situation.


Vi går även igenom psykisk hälsa och tankar som kan väckas vid hjärtsjukdom.
Du får möjlighet att reflektera tillsammans med övriga deltagare på plats.

Varmt Välkommen!

Madeleine Ericson, leg. sjuksköterska leder kursen på ett pedagogiskt, engagerande sätt så det skall vara lätt att ta till sig och komma ihåg.

Hon är specialiserad i kardiologi (hjärta), utbildad instruktör i Hjärt -& lungräddning. Hon har även praktiserad avancerad hjärt -& lungräddning med läkemedel & manuell hjärtstartare och räddat liv vid flera tillfällen under sina 12-år inom Hjärtintensiven -& akuvården. Hon har även gått kurser i EKG och rytmrubbningar. EKG (Elekrokardiografi) där man tolkar hjärtats elektriska impulser och urskiljer rytmrubbningar.

Madeleine har framförallt lett hjärtskola i samband med överflyttning av patienter från Hjärtintensiven till vårdavdelning, efter hjärtinfarkt och haft samtalsgrupper för bearbetning. Hon har även haft ett hälsosamtal.