Gymnasieelever

Nå elevernas fulla potential

Madeleine Ericson, leg. sjuksköterska, dipl. livscoach
Madeleine Ericson, leg. sjuksköterska, dipl. livscoach

Hur vill ni att er skola skall se ut? Tillsammans når vi dit 

Under mina 25 år inom akutvård -& hälsofrämjande arbete, har jag även arbetat 10 år som skolsköterska på flera skolor. De 1000-tals hälsosamtalen har gett mig en bred inblick i eleverna, elevhälsans och lärarnas situation. 

Det jag sett återkommande i hälsosamtalen är stora kunskapsluckor i näringslära, vinster av träning, god sömn och återhämtning.

Många elever brottas även med nedsatt självkänsla och det förekommer mobbning (ofta sociala medier). 

I sin tur leder det till att personalen brottas med utmaningar som: Ätstörningar, hemmasittare, sjukfrånvaro, stress, bristande koncentration och slutligen - de når inte sina mål.

Något som tar tid, fokus och skapar stress.

Hur vill ni att det skall se ut på er skola?

Jag brinner verkligen för de unga och deras framtid & det vet jag att personalen också gör.

Därför har jag tagit fram föreläsningar skräddarsydda för det skolans roller inte kan komma åt. Ett resultat av den forskning jag fördjupat mig i, för att nå elevernas fulla potential. Jag önskar själv att jag fått med mig det här tidigt i livet, så annorlunda livet tagit form.. 

Passar föreläsningarna även för personalen?

Absolut! Den sista delen om psykisk hälsa finns en version som är fullt riktad till dem. 

Läs mer om möjligheter för personalen: Företagshälsa

Lärare ligger dessvärre i topp i statistiken av utmattning, den typ av sjukskrivningar som ofta varar under längre tid och kan bli extra kostsamma, så här finns mycket att vinna.

En välmående, motiverad, glädjespirande personal leder lättare eleverna i rätt riktning. Det är viktigt att även göra en insats för dem i sitt viktiga arbete för eleverna 

Hälsofrämjande arbete ger bäst effekt av kontinuitet. Jag rekommenderar därför att de 4 föreläsningarna fördelas på 2 tillfällen / termin. Om det passar bättre kan vi lägga in en halvdag / termin istället. Möjligheten finns också att börja med en och sedan besluta er för om ni vill fullfölja under läsåret.

Föreläsningarnas innehåll:  Länk