Hjärt -& lungräddning 

Rädda liv - Barn & Vuxen ❤️

Hjärt -& lungräddning Vuxen
Hjärt -& lungräddning Vuxen

Du lär dig rädda liv på vuxen enligt HLR-rådets riktlinjer, vi övar på dockor.

Du lär dig även hantera hur du skall gå tillväga om någon sätter i halsen och hur du och bemöter någon som är medvetslös.

Du lär dig i tillägg Första hjälpen enligt L-ABC, att hantera akuta situationer.

En livsinvestering - vem vet vems liv du får rädda? ❤️


Varmt Välkommen!

Madeleine Ericson, leg. sjuksköterska leder kursen på ett pedagogiskt, engagerande sätt så det skall vara lätt att ta till sig och komma ihåg. 

Hon är specialiserad i kardiologi (hjärta), utbildad instruktör i Hjärt -& lungräddning. Hon har även praktiserad avancerad hjärt -& lungräddning med läkemedel & manuell hjärtstartare och räddat liv vid flera tillfällen under sina 12-år inom Hjärtintensiven -& akuvården.

Hjärt -& lungräddning Barn
Hjärt -& lungräddning Barn

Du lär dig rädda liv spädbarn upp till 12 år, enligt HLR-rädets riktlinjer. Vi övar på dockor.

Du lär dig även hantera hur du skall gå tillväga om någon sätter i halsen och hur du och bemöter någon som är medvetslös.

Du lär dig i tillägg Första hjälpen enligt L-ABC, att hantera akuta situationer.

En livsinvestering - vem vet vems liv du får rädda? ❤️