Referenser

Sammanfattning - utvärdering från deltagarna

1. Hur upplevde du föreläsningen? Återkommande nyckelord:

- Lärorikt

- Pedagogiskt

- Roligt

- Inspirerande

- Fin sång

- Spännande

- Gett mig tips att hantera dagen/arbetsdagen

- Lättsam, varierande

- Lärt mig att se saker och ting på ett positivt sätt

- Gett mig inspiration till mer glädje och att vara sig själv


2. Är det något du önskar hade varit annorlunda i föreläsningen?

Samtliga svarar nej. Kommentarer: Bra, mycket bra, perfekt.


Några av Minja for Life:s företagskunder: